Képzési tájékoztató "B" kategóriás képzésre

 

 

Képzési tájékoztató („B” kategóriás képzésre)

1.Képző szerv megnevezése: Alfa Autósiskola(8900 Zalaegerszeg,Csány L. tér 2-4,Tel.: 0630/2566797, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

                                                 Képzési engedély száma: ND/KC/NS/A/5/5/2007 http://www.alfaautosiskola.hu

     KE/ST/82/A/612/1/2013


2.Cégforma: Egyéni vállalkozás ( tulajdonos: Inhof Ferenc)

3. Vállalkozói igazolvány száma: ES - 399820


4.Iskolavezető: Inhof András, telefonszám: +36 30/600+2211     E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.Ügyfélfogadó és székhely:

-          Cím: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

-          Telefonszám: Id. Inhof Ferenc 0630/256-6797

                   Inhof András 0630/600-2211

-          Nyitvatartási idő: Hétfőtől-Péntekig 12.30 - 14.30 – ig.

                                                Csütörtökön: 16.00-18.00

6.Telephely cím:  8900 Zalaegerszeg, Pózva u. 60

7.Tanfolyamra való felvétel módja: Jelentkezés és beiratkozás csak személyesen történhet.

8.Előírt egészségi és PÁV. alkalmassági vizsgálatok: A „B” kategóriás gépjárművezető képzéshez I.-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szükséges. PÁV. alkalmassági vizsga, csak az 5. sikertelen forgalmi vizsga után kell.

9.Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

-          minimum 16 és fél éves életkor,

-          valóságnak megfelelően, helyesen kitöltött és aláírt jelentkezési lap,

-          a tanuló és a képzőszerv között létrejött írásos szerződés,(18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

-          tanulói meghatalmazás képzőszerv adatkezelésre.( 18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

10.Vizsgára bocsátás feltételei:

-          Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 •  általános iskola befejezését igazoló bizonyítvány (12 osztályos iskolavégzés esetén eredeti iskolalátogatási igazolás)
 • minimum 16 és ¾ éves,
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (a kezdőtől számított 9 hónapon belül van),
 • a tanfolyam és a vizsgadíjat befizette.

-          Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

 • a kötelezően előírt gyakorlati (alap és főoktatás) vezetési órákat és az 580 km menettávolságot levezette,
 • -a vizsgadíjat befizette,
 • -a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 évnél több idő nem telt el.

11.Képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:

-Az elméleti oktatás 36 órából áll: 20 óra kresz , 8 óra szerkezet és üzemeltetés és 8 óra vezetéselmélet. Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

-A gyakorlati oktatás 29 óra (9 óra alapoktatás és 20 óra főoktatás) + 1 vizsgaóra, összesen 30 óra. A főoktatás 14 óra városi vezetést, 4 óra országúti vezetést és 2 óra éjszakai vezetést tartalmaz. A gyakorlati órák időtartama 50 perce.

-Elsősegélynyújtási ismeretek oktatás 12 órából áll. Az órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

12.Járműhasználat: Választható típusok: SEAT, Opel Astra, Chevrolet Spark, Skoda Fabia

13.Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező. Az elméleti oktatásról a 10%-nál nagyobb hiányzást pótolni kell, pótfoglalkozás keretében, amelynek díja 2000Ft/óra. Gyakorlati oktatási óra az esedékesség előtt 24 órával következmények nélkül lemondható. Gyakorlati oktatáson meg nem jelenés esetén a tanuló tanóráit leadottnak tekintjük, melyeket díjfizetés terhel, a pótórának megfelelő díj szerint. Alapóra esetén a hiányzásokat pótolni kell.

 

14.Tandíj és vizsgadíj, és azok befizetésének módja:

Személyesen készpénzben történik.

Az 577/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §-a a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján:

 1. a tanulóval a képzésre irányuló szerződéses jogviszony létrehozására, a szerződés megkötésére, továbbá az ehhez kapcsolódó, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti képzési költség (a továbbiakban: képzési költség), valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult.
 2. a képző szerv a tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről írásban tájékoztatja, amely kiterjed a képzési költségre, valamint arra, hogy a képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz;

Gyakorlati képzési díj:

 

Kategória

Kresz tandíj

Elsősegély tandíj

Gyakorlati óradíj

Köt.órák (vizsgaóradíj nélkül)

Pót óradíja

Elsősegély vizsga

Kresz vizsga

Forgalmi vizsga

B

47 400

20 000

7 800

226 200

7 800

15 500

4 600

11 000

   Befizetési határidő az egyes díjak esetében:                                                         Befizetés helye:

     Kresz tandíj: a szerződéskötéskor                                                                           autósiskola

Gyakorlati óradíjak:

- egy összegben legkésőbb a gyakorlati óra megkezdése előtti napon;                   autósiskola

     - részletekben, 10 órás részletben 2 órával az előző részlet lejáratakor;                  autósiskola

     - az utolsó részlet a forgalmi vizsgáig                                                                     autósiskola

Vizsgadíjak: az adott vizsgák előtt 2 héttel                                                              autósiskola

15.Felmentések: „B” kategóriás képzés esetén, az elméleti és gyakorlati oktatás elvégzése és vizsgáinak letétele kötelező. Az elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyam és vizsga alól a következők kapnak felmentést: orvos, védőnő, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápoló, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi szakközépiskolát végzett és a vezetői engedéllyel rendelkező tanulók.

16.Tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja tanulmányait, azaz szerződést bont, kérésére a teljesített oktatásról a képzőszerv képzési igazolást állít ki 3 példányban. Az igazolás kiállítása díjtalan. A tanuló az igénybe vett kedvezményeket áthelyezés esetén köteles egy összegben a képzőszerv pénztárába befizetni.

17.Oktatási helyszínek:

-          elméleti oktatás: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

-          járműkezelési tanpálya: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99 sz. alatti gépjárművezetői tanpálya

-          forgalmi oktatás váltási helye: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

18. Engedélyező hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály (8900 Zalaegerszeg, Pintér M. u. 22., Telefonszám: 06 92 549-080)

19.Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

-          A tanulónak joga:

 • a meghirdetett kedvezményeket igénybe venni,
 • meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni,
 • panaszával az iskolavezetőhöz fordulni,
 • gyakorlati órákat lemondani rendkívüli esetben, az esedékesség előtt 24 órával az oktatónál személyesen vagy telefonon.

-          A tanuló kötelezettsége:

 • az oktatási órákon való megjelenés vezetésre alkalmas állapotban,
 • a hiányzás igazolása, pótlása,
 • a tandíj befizetése a forgalmi vizsga napjáig, ellenkező esetben az oktató megtagadhatja a vizsgára való kiállást. Abban az esetben, ha a tanuló oktatási díját nem rendezi a forgalmi vizsga dátumáig, úgy a szerződésben rögzített kedvezmény nem illeti meg.
 • a vizsgadíjak befizetése,
 • az elmulasztott oktatási órák pótlása,
 • a gyakorlati órák levezetésének aláírással való igazolása (kezdéskor, befejezéskor),
 • a kiírt vizsgákon való megjelenés. A vizsga időpontok nem módosíthatók. Meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat újra kell fizetni, vagy betegség esetén 5 nappal korábban orvosi igazolással igazolni a távollétet.
 • a vizsgákon a személyazonosságot igazolni személyigazolvánnyal, útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel.

20.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon a Zala Megyei Kormányhivatal Okmányirodája állítja ki a vezetői engedélyt, amennyiben az elsősegély-nyújtási igazolást bemutatta a vizsgázó. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély, illetve a háziorvosi alkalmassági igazolás is szükséges.

FIGYELEM! : Akit a tanfolyam ideje alatt eltiltottak a gépjármű vezetéstől, annak a képzését és bármilyen vizsgáztatását fel kell függeszteni az eltiltás idejére! Ennek tényét az iskolavezetőnek az érintett személy köteles személyesen bejelenteni.

Zalaegerszeg, 2023. január 01.

                                                                    

                                                                                                                                Inhof András

                                                                                                                      Iskolavezető sk.

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com