Képzési tájékoztató "A1 B-vel" kategóriás képzésre

Képzési tájékoztató (A1 B-vel kategóriás képzésre)

1.Képző szerv megnevezése: Alfa Autósiskola(8900 Zalaegerszeg,Csány L. tér 2-4,Tel.: 0630/2566797, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

                                                 Képzési engedély száma: ND/KC/NS/A/5/5/2007 http://www.alfaautosiskola.hu

     KE/ST/82/A/612/1/2013


2.Cégforma: Egyéni vállalkozás ( tulajdonos: Inhof Ferenc)

3. Vállalkozói igazolvány száma: ES - 399820


4.Iskolavezető: Inhof Ferenc, telefonszám: +36 30/256 6797     E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.Ügyfélfogadó és székhely: - Cím: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

                                               - Telefonszám: Id. Inhof Ferenc 0630/256-6797

Inhof András 0630/600-2211

                                               - Nyitvatartási idő: Hétfőtől-Péntekig 12.30-14.30 – ig.

                                   Csütörtökön: 16.00-18.00-ig

6.Telephely cím:  8900 Zalaegerszeg, Pózva u. 60

7.Tanfolyamra való felvétel módja: Jelentkezés és beiratkozás csak személyesen történhet.

8.Előírt egészségi és PÁV. alkalmassági vizsgálatok: Az „A1 B-vel” kategóriás gépjárművezető képzéshez „B” kategóriás érvényes vezetői engedély szükséges. PÁV. alkalmassági vizsga csak az 5. sikertelen forgalmi vizsga után kell.

9.Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

- érvényes ”B” kategóriás vezetői engedély,

-valóságnak megfelelően, helyesen kitöltött és aláírt jelentkezési lap,

- tanuló és a képzőszerv között létrejött írásos szerződés,(18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

- tanulói meghatalmazás képzőszerv adatkezelésre.( 18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

10.Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: - általános iskola befejezését igazoló bizonyítvány (12 osztályos iskolavégzés esetén                                                           eredeti iskolalátogatási igazolás)
                                         - a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (a tanfolyam kezdőtől számított 9                                                     hónapon belül van)    

- a tanfolyam és a vizsgadíjat befizette.

- érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki: - sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,

                                         - a kötelezően előírt alap- és fő gyakorlati vezetési órákat és a 30 km menettávolságot levezette,

- a vizsgadíjat befizette,

- a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 évnél több idő nem telt el,

                                                         - érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,

11.Képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:

-Az elméleti oktatás 3 órából áll: 1 óra kresz, 1 óra szerkezet és üzemeltetés és 1 óra vezetéselmélet. Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

-A gyakorlati oktatás 2 óra (1 óra alapoktatás és 1 óra főoktatás) + 1 vizsgaóra, összesen 3 óra. A főoktatás 1 óra városi vezetést tartalmaz. A gyakorlati órák időtartama 50 perc.

 

12.Járműhasználat: Választható típusok: MZ ETZ 125cm3. Tanuló által biztosított jármű lehetséges, amely min. 75cm3 , max. 125cm3 hengerűrtartalmú, max. 11 kW teljesítményű kétkerekű motorkerékpár.

13.Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező. Az elméleti oktatásról a 10%-nál nagyobb hiányzást pótolni kell, pótfoglalkozás keretében, amelynek díja 2000Ft/óra. Gyakorlati oktatási óra az esedékesség előtt 24 órával következmények nélkül lemondható. Gyakorlati oktatáson meg nem jelenés esetén a tanuló tanóráit leadottnak tekintjük, melyeket díjfizetés terhel, a pótórának megfelelő díj szerint. Alapóra esetén a hiányzásokat pótolni kell.

14.Tandíj és vizsgadíj, és azok befizetésének módja:

Személyesen készpénzben történik.

Az 577/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §-a a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján:

  1. a tanulóval a képzésre irányuló szerződéses jogviszony létrehozására, a szerződés megkötésére, továbbá az ehhez kapcsolódó, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti képzési költség (a továbbiakban: képzési költség), valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult.
  2. a képző szerv a tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről írásban tájékoztatja, amely kiterjed a képzési költségre, valamint arra, hogy a képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz;

 

Kategória

Kresz tandíj

Elsősegély tandíj

Gyakorlati óradíj

Köt.órák (vizsgaóradíj nélkül)

Pót óradíja

Elsősegély vizsga

Kresz vizsga

Jármű kezelési vizsga

Forgalmi vizsga

A1 B-vel

47 400

20 000

8 000

16 000

8 000

15 500

4 600

-

11 000

                                                                                             

Befizetési határidő az egyes díjak esetében:                                                              Befizetés helye:

     Kresz tandíj: a szerződéskötéskor                                                                           autósiskola

Gyakorlati óradíjak:

- egy összegben legkésőbb a gyakorlati óra megkezdése előtti napon;                   autósiskola

     - részletekben, 10 órás részletben 2 órával az előző részlet lejáratakor;                  autósiskola

     - az utolsó részlet a forgalmi vizsgáig                                                                     autósiskola

Vizsgadíjak: az adott vizsgák előtt 2 héttel                                                              autósiskola

15.Felmentések: „A1 B-vel” kategóriás képzés esetén, az elméleti és gyakorlati oktatás elvégzése és vizsgáinak letétele kötelező.

16.Tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja tanulmányait, azaz szerződést bont, kérésére a teljesített oktatásról a képzőszerv képzési igazolást állít ki 3 példányban. Az igazolás kiállítása díjtalan. A tanuló az igénybe vett kedvezményeket áthelyezés esetén köteles egy összegben a képzőszerv pénztárába befizetni.

17.Oktatási helyszínek: -elméleti oktatás: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4
-járműkezelési tanpálya: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99 sz. alatti gépjárművezetői tanpálya
-forgalmi oktatás váltási helye: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

18. Engedélyező hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály (8900 Zalaegerszeg, Pintér M. u. 22., Telefonszám: 06 92 549-080)

19.Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga: -a meghirdetett kedvezményeket igénybe venni,

-oktatót és oktató járművet választani,

-meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni,

-panaszával az iskolavezetőhöz fordulni,

-gyakorlati órákat lemondani rendkívüli esetben az esedékesség előtt 24 órával az oktatónál személyesen vagy telefonon.

A tanuló kötelezettsége: -az oktatási órákon való megjelenés vezetésre alkalmas állapotban,

-a hiányzás igazolása, pótlása,

-a tandíj befizetése a forgalmi vizsga napjáig, ellenkező esetben az oktató megtagadhatja a vizsgára való kiállást. Abban az esetben, ha a tanuló oktatási díját nem rendezi a forgalmi vizsga dátumáig, úgy a szerződésben rögzített kedvezmény nem illeti meg.

-a vizsgadíjak befizetése,

-az elmulasztott oktatási órák pótlása,

-a gyakorlati órák levezetésének aláírással való igazolása (kezdéskor, befejezéskor),

-a kiírt vizsgákon való megjelenés. A vizsga időpontok nem módosíthatók. Meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat újra kell fizetni, vagy betegség esetén 5 nappal korábban orvosi igazolással igazolni a távollétet.

-a vizsgákon a személyazonosságot igazolni személyigazolvánnyal, útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel ,

-gyakorlati oktatáson és forgalmi vizsgán megfelelő öltözékbe beöltözni (protektoros- kesztyű, dzseki, nadrág valamint magasszárú zárt cipő vagy csizma, szemüveg vagy zárt sisak).

20.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon a Zala Megyei Kormányhivatal Okmányirodája állítja ki a vezetői engedélyt, amennyiben az elsősegély-nyújtási igazolást bemutatta a vizsgázó. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély is szükséges.

FIGYELEM! : Akit a tanfolyam ideje alatt eltiltottak a gépjármű vezetéstől, annak a képzését és bármilyen vizsgáztatását fel kell függeszteni az eltiltás idejére! Ennek tényét az iskolavezetőnek az érintett személy köteles személyesen bejelenteni.

Zalaegerszeg. 2023. január 01.

                                                                                                                                       Inhof András

                                                                                                                                           Iskolavezető sk.

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com