Képzési tájékoztató "B" kategóriás képzésre

 

 

 

1.Képző szerv megnevezése: Alfa Autósiskola(8900 Zalaegerszeg,Csány L. tér 2-4,Tel.: 0630/2566797, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

                                                 Képzési engedély száma: ND/KC/NS/A/5/5/2007 http://www.alfaautosiskola.hu

     KE/ST/82/A/612/1/2013


2.Cégforma: Egyéni vállalkozás ( tulajdonos: Inhof Ferenc)

3. Vállalkozói igazolvány száma: ES - 399820


4.Iskolavezető: Inhof Ferenc, telefonszám: +36 30/256 6797         E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.Ügyfélfogadó és székhely:- Cím: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

                                               - Telefonszám: 06302566797

                                               - Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig 10.00 - 16.30 – ig.

Iskolavezető ügyfélfogadása: Péntek 17.50- től 18.20-ig előzetes bejelentkezés alapján.

6.Telephely cím:  8900 Zalaegerszeg, Pózva u. 60

7.Tanfolyamra való felvétel módja: Jelentkezés és beiratkozás csak személyesen történhet.

8.Előírt egészségi és PÁV. alkalmassági vizsgálatok: A „B” kategóriás gépjárművezető képzéshez I.-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szükséges. PÁV. alkalmassági vizsga, csak az 5. sikertelen forgalmi vizsga után kell.

9.Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

-minimum 16 és fél éves életkor,

-valóságnak megfelelően, helyesen kitöltött és aláírt jelentkezési lap,

-a tanuló és a képzőszerv között létrejött írásos szerződés,(18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

- tanulói meghatalmazás képzőszerv adatkezelésre.( 18 évnél fiatalabb esetén a törvényes képviselő is aláírta)

10.Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki: -I.-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény,

                                                     -általános iskola befejezését igazoló bizonyítvány (12 osztályos iskolavégzés esetén                                                                         eredeti iskolalátogatási igazolás)

                                                      -minimum 16 és ¾ éves,

-a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (a kezdőtől számított 9 hónapon belül van),

-a tanfolyam és a vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki: -a kötelezően előírt gyakorlati (alap és főoktatás) vezetési órákat és az 580 km                                                                    menettávolságot levezette,

-a vizsgadíjat befizette,

-a sikeres elméleti vizsgától számítva 2 évnél több idő nem telt el.

11.Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

-sikeres forgalmi vizsga,

-elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás, amit a Magyar Vöröskereszt állít ki.

- alapfokú iskolai végzettségről iskolai bizonyítvány bemutatása

12.Képzés tantárgyai, azok óraszámai és a tanórák időtartamai:

-Az elméleti oktatás 36 órából áll: 20 óra kresz , 8 óra szerkezet és üzemeltetés és 8 óra vezetéselmélet. Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

-A gyakorlati oktatás 29 óra (9 óra alapoktatás és 20 óra főoktatás) + 1 vizsgaóra, összesen 30 óra. A főoktatás 14 óra városi vezetést, 4 óra országúti vezetést és 2 óra éjszakai vezetést tartalmaz. A gyakorlati órák időtartama 50 perce.

-Elsősegélynyújtási ismeretek oktatás 12 órából áll. Az órák időtartama 45 perc. Az órák között a szünet 10 perc.

13.Járműhasználat: Választható típusok:  VW Polo,  SEAT Cordoba , SKODA Fábia, VW Golf

 

14.Hiányzás pótlása: A tanfolyamon és a minimálisan előírt óraszámokon való részvétel kötelező. Az elméleti oktatásról a 10%-nál nagyobb hiányzást pótolni kell, pótfoglalkozás keretében, amelynek díja 2000Ft/óra. Gyakorlati oktatási óra az esedékesség előtt 24 órával következmények nélkül lemondható. Gyakorlati oktatáson meg nem jelenés esetén a tanuló tanóráit leadottnak tekintjük, melyeket díjfizetés terhel, a pótórának megfelelő díj szerint. Alapóra esetén a hiányzásokat pótolni kell.

15.Tandíj és vizsgadíj, és azok befizetésének módja: Személyesen készpénzben történik.

 

KRESZ- tandíj

Elsősegély tandíj

Gyakorlati képzés díj

Köt. órák saját járművel (vizsgaóradíj nélkül)

pótóra           saját járművel

Köt.órák iskolai járművel   (vizsgaóradíj nélkül)

pótóra                 iskolai járművel

Elsősegély vizsga

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

B

10.000.-

10.400.-

110.200

3.800

110.200.-

3.800.-

7.900.-

4.600.-

11.000.-

                   

                                                       Befizetési határidő az egyes díjak esetében:                                             Befizetés helye:

Kresz tandíj:                 >>>                          a tanfolyam kezdete                                                       >>>                         autósiskola

Gyakorlati óradíjak:     >>>               részletekben, az utolsó részlet a forgalmi vizsgáig       >>>                         autósiskola

Vizsgadíjak:                   >>>               az adott vizsgák előtt 2 héttel                                       >>>               ZMKKF Zalaegerszeg

16.Felmentések: „B” kategóriás képzés esetén, az elméleti és gyakorlati oktatás elvégzése és vizsgáinak letétele kötelező. Az elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyam és vizsga alól a következők kapnak felmentést: orvos, védőnő, dietetikus, mentőtiszt, gyógytornász, egészségügyi szakoktató, diplomás ápoló, közegészségügyi felügyelő, egészségügyi szakközépiskolát végzett és a vezetői engedéllyel rendelkező tanulók.

17.Tanuló áthelyezése: Amennyiben a tanuló a képzés befejezése előtt más képzőszervnél folytatja tanulmányait, azaz szerződést bont, kérésére a teljesített oktatásról a képzőszerv képzési igazolást állít ki 3 példányban. Az igazolás kiállítása díjtalan. A tanuló az igénybe vett kedvezményeket áthelyezés esetén köteles egy összegben a képzőszerv pénztárába befizetni.

18.Oktatási helyszínek: -elméleti oktatás: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4
-járműkezelési tanpálya: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 99 sz. alatti gépjárművezetői tanpálya
-forgalmi oktatás váltási helye: 8900 Zalaegerszeg, Csány L. tér 2-4

19. Engedélyező hatóság: Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály (8900 Zalaegerszeg, Pintér M. u. 22., Telefonszám: 06 92 549-080)

20.Vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga: -a meghirdetett kedvezményeket igénybe venni,

-oktatót és oktató járművet választani,

-meglévő gyakorlati oktatója helyett másik oktatót kérni,

-panaszával az iskolavezetőhöz fordulni,

-gyakorlati órákat lemondani rendkívüli esetben, az esedékesség előtt 24 órával az oktatónál személyesen vagy telefonon.

A tanuló kötelezettsége: -az oktatási órákon való megjelenés vezetésre alkalmas állapotban,

-a hiányzás igazolása, pótlása,

-a tandíj befizetése a forgalmi vizsga napjáig, ellenkező esetben az oktató megtagadhatja a vizsgára való kiállást. Abban az esetben, ha a tanuló oktatási díját nem rendezi a forgalmi vizsga dátumáig, úgy a szerződésben rögzített kedvezmény nem illeti meg.

-a vizsgadíjak befizetése,

-az elmulasztott oktatási órák pótlása,

-a gyakorlati órák levezetésének aláírással való igazolása (kezdéskor, befejezéskor),

-a kiírt vizsgákon való megjelenés. A vizsga időpontok nem módosíthatók. Meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat újra kell fizetni, vagy betegség esetén 5 nappal korábban orvosi igazolással igazolni a távollétet.

-a vizsgákon a személyazonosságot igazolni személyigazolvánnyal, útlevéllel, kártya formátumú vezetői engedéllyel.

21.Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos fontosabb előírások:

A sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon a Zala Megyei Kormányhivatal Okmányirodája állítja ki a vezetői engedélyt, amennyiben a forgalmi vizsgát megelőzően az elsősegélynyújtási igazolást bemutatta a vizsgázó. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély szükséges.

FIGYELEM! : Akit a tanfolyam ideje alatt eltiltottak a gépjármű vezetéstől, annak a képzését és bármilyen vizsgáztatását fel kell függeszteni az eltiltás idejére! Ennek tényét az iskolavezetőnek az érintett személy köteles személyesen bejelenteni.

Zalaegerszeg, 2017. Április 01.

                                                                                                                                               Inhof Ferenc

                                                                                                                      Iskolavezető sk.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com